Ճապոնիայի հետ համատեղ կկառուցվի Եղվարդի ջրամբարը

Ճապոնիայի հետ համատեղ կկառուցվի Եղվարդի ջրամբարը

Share

Ճապոնիայի Միջազգային Համագործակցության Գործակալության (JICA) ֆինանսավորմամբ Հայաստանի Հանրապետության ջրային ոլորտում իրականացվում են Եղվարդի ջրամբարի Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրություններ ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է տնտեսագիտական և տեխնիկական գնահատականներ տալ ու հիմնավորել Եղվարդի ջրամբարի կառուցման նպատակահարմարությունն ու արդյունավետությունը:
Սույն թվականի հունիսի 16-ին Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեում կայացավ ՃՄՀԳ/ JICA-ի պատվիրակության և ծրագիրն իրականացնող «Սանյու» խորհրդատվական թիմի ներկայացուցիչների հանդիպումը կոմիտեի նախագահ Ա. Հարությունյանի հետ: Հանդիպման նպատակն էր ներկայացնելու «Գյուղատնտեսության և ոռոգման ոլորտների վերաբերյալ հավաքագրման հետազոտության» վերջնական հաշվետվությունը:
Կողմերը նշեցին, որ ապագա ջրամբարի կառուցումը կարևորվում է մի քանի առումներով.
– վարարումների և տեղումների շնորհիվ տարեկան 90 մլն խ/մ ջրի պահեստավորում,
– ոռոգվող հողատարածքների ավելացում շուրջ 3000 հա-ով,
– Սևանա լճից վերցվող ջրի տնտեսում տարեկան 50 մլն խ/մ-ով,
– պոմպային/ մեխանիկական ոռոգման ծախսերի կրճատում, ջրամբարի սպասարկման տարածքում անցում ինքնահոս ոռոգման,
– ջրի տեղափոխման արդյունավետության բարձրացում 50 %-ով:
Հանդիպման առանցքային հարցերը կապված էին ապագա ջրամբարի ծավալի, ջրային հաշվեկշռի հաշվարկի, ջրամբարի կառուցման եղանակների, ջրամբարի տեխնիկատնտեսական գնահատման ծրագրի բնապահպանական փորձաքննության (ՇՄԱԳ) ներկայացման հետ:
Կոմիտեի նախագահ Ա. Հարությունյանը ներկայացնելով հանրապետությունում ոռոգման ջրի պաշարների կուտակման արդի իրավիճակը, համեմատություն կատարելով հարևան երկրների հնարավորությունների հետ՝ շեշտեց, որ ջրամբարաշինությունն այսօր հանրապետությունում ջրային ոլորտի գերակա ուղղություններից է, որն ամրագրված է ռազմավարական հեռահար ծրագրերով:
ՃՄՀԳ–ի գլխավոր գրասենյակի Միջին Ասիայի և Կովկասյան երկրների վարչության պատասխանատու տիկին Վակուի Ակիկոն, ներկայացնելով իրենց կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքները, խնդրեց քննարկել ջրամբարի ծավալի, այն լցնելու աղբյուրների, հավանական ռիսկերի ու հետագա զարգացումների/ընդլայնումների հետ կապված հարցերը:
Քննարկելով բարձրացված հարցերը՝ կողմերը հրավիրեցին շահգրգիռ կողմերի «Մեկնարկային ժողով», որին հրավիրված էին շահագրգիռ այլ նախարարությունների, ոռոգման ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներ:
«Մեկնարկային ժողովի» ընթացքում ՃՄՀԳ-ի և «Սանյու» խորհրդատվական թիմի ներկայացուցիչները ներկայացրեցին կատարված աշխատանքները, կազմեցին ապագա գործողությունների «ճանապարհային քարտեզը», ճշգրտեցին կողմերի իրավասություններն ու պարտականությունները: Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց հետագա համատեղ աշխատանքների շուրջ:

նյութը վերցված է՝ http://www.a1plus.am/1390110.html