Հոկուսաի պատկերագիրք Մատենադարանում

Share

Գիրքը Մատենադարանին է նվիրել Գոյնո Տադեսի անունով մեկը Տոկիոյից, 1994 թ. հուլիսի 12-ին:
Սա  Կացուսիկա Հուկասայ բազմահատորիակի 9-րդ պատկերագիրք է: Ամբողջը 429 թերթ է:
Մատենադարանում գրանցված է այլալեզու Ֆոնդի 208 համարի տակ:

presumably his portrait b.n.

Անհայտ մարդու դիմանկար

Supposedly title page or book  list b.n.

Գրքի վերնագիր

autograph b.n.

Ենթադրաբար  գրքի բացատրագիր