delete
Ճապոներեն բանավոր խոսքի 10-րդ մրցույթ(տեսանյութ)

Ճապոներեն բանավոր խոսքի 10-րդ մրցույթ(տե...

2021 թվականի նոյեմբերի 7-ին, ժամը 12:00-ից, Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի դահլիճում տեղի ունեցավ Ճապոներեն բանավոր խոսքի 10-րդ մրցույթը։ Ուսանողների բաժնում հաղթող ճանաչվեց ՀՊՏՀ 4-րդ կուրսի ուսանող Դավիթ Մելքումյանը, իսկ երկրորդ և երրորդ մրցանակները ստացան Հայ-ռուսական համալսարանի ուսանողներ Անի...