Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատուն

Share

Հասցե՝ :ՀՀ, ք. Երևան, Բաբայան 23/4

Հեռախոս՝:(+374 11) 52 30 10

Ոչ աշխ. օրեր 2018թ.: 

նյութը վերցված է՝ http://www.am.emb-japan.go.jp/itprtop_am/index.html