«Ուսուցչի վերապատրաստում» ծրագիր 2017

Share

«Ուսուցչի վերապատրաստում» ծրագիր  2017 (Փաստաթղթերն ընդունվում են  2016թ.  նոյեմբերի  21-ից մինչև  2017թ.  փետրվարի  17)

Փաստաթղթերի ընդունման ժամկետներ.
21 նոյեմբերի 2016 – 17 փետրվարի 2017 (Երևան)

Փաստաթղթերի դիտարկման ժամկետներ.
18 փետրվարի 2017 – 24 փետրվարի 2017 (Երևան)

Հիմնական առարկաներից գրավոր քննություն, հարցազրույց.
4 մարտի 2017 (Երևան)

Ծրագրի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ հայերենով
Ծրագրի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ անգլերենով
Ծրագրի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ ճապոներենով

Դիմումի ձև + Ընդգրկման նախապատվության դիմումի ձև
Բժշկական տեղեկանք
Երաշխավորագրի ձև

Հետադարձ կապ. 
ՀՀ-ում Ճապոնիայի դեսպանություն
Հեռ.՝ +374-60-521030
Էլ. հասցե՝ embjp@yv.mofa.go.jp

նյութը վերցված է՝ http://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_am/b_000088.html