delete
Kokeshi dolls from northern Japan

Kokeshi dolls from northern Japan

Kokeshi dolls are a traditional doll from northern Japan, usually made with a simple trunk for a body and an enlarged head. Decorated with bright colors, they are exchanged as tokens of friendship. Check out this beautiful video of the making of a kokeshi doll in the Naruko style! the material is taken...
delete

10 Ways to Recognize Armenia When You Se...

How to recognize an Armenian cross-stone, what do the red, blue and orange of the Armenian flag stand for, why Armenians love pomegranates and who can read the khaz? Here’s a breakdown of visual images that have most commonly come to stand for Armenia. 1. WHEEL OF ETERNITY Seen everywhere from ancient church carvings to modern-day emblems and company logos, the Armenian symbol of eternity is among the culture’s most significant signs. It is also thought to double as a sign for the sun. 2. ALPHABET It may be the most distinct of Armenian symbols and one...
delete
5 Best Songs to Learn Japanese

5 Best Songs to Learn Japanese

Can you learn a language through music? Probably not. You aren’t going to learn the proper rules of grammar. You aren’t going tolearn essential phrases, like how to order something at a restaurant or how to ask for directions. You probably aren’t even going to learn how to introduce yourself. However, while it would be illogical to rely solely on music to learn a language, it can definitely aid your studies. This is true for learning Japanese. Here are a few reasons why music CAN help you learn Japanese: 1. Music can help you remember! Ever had a song stuck in your...
delete

Armenians along the Silk Road. Chapter I...

delete
11.08.2015 Նավասարդի տոնն է. Հայկական տոմարով 2015թվականին սկսվում է  4507 թվականը

11.08.2015 Նավասարդի տոնն է. Հայկական տո...

Ըստ ավանդության Հայկ Նահապետը, չցանկանալով հպատակվել Ասորեստանի տիրակալ Բելին, իր տոհմով Բաբելոնից գալիս է Արարատի երկիրը: Բելը որոշում է ուժով հնազանդեցնել նրան և մեծ զորքով մտնում է Արարատի երկիր: Հայկը որդիներով ու թոռներով ընդառաջ է գնում Բելի զորաբանակին և Վանա լճի ափին մարտի բռնվում: Մ. թ. ա. 2492 թ-ի օգոստոսի...
delete
06.08. 2015 թ.հիշատակի արարողություն Երևանում

06.08. 2015 թ.հիշատակի արարողություն Երև...

Միջոցառումը սկսվեց ժամը 11:00-ին: Ելույթ ունեցան «Հիկարի» կենտրոնի նախագահ Կարինե Փիլիպոսյանը և ՀՀ-ում Ճապոնիայի դեսպան Էյջի Տագուչին: Այնուհետև կենտրոնի սաները հուշաքարի վրա գունավոր կռունկներից հավաքված «շղթաներ»  դրեցին և հայտարարվեց լռության րոպե: Այնուհետ Ճապոնիայի և Հայաստանի խորհրդանիշ հանդիսացող 2...
delete

Առցանց Հայաստան հանրագիտարան...

Armeniapedia: the online Armenia Encyclopedia Welcome to Armeniapedia, an online encyclopedia about everything related to Armenia and Armenians. There are currently 7,442 articles. Armenia At Your Fingertips  History Origin, Genocide, Books, Timeline  Travel & Tourism Guidebook, Attractions List or Map  Society and Culture People, Diaspora, Church, Health, Hall of Fame, Online Journals, Education  Language Dictionaries, Alphabet, Fonts, Lessons  Food Cookbooks, Recipes, Restaurants  Arts Architecture, Painters, Music, Cinema  Live...
delete

Ճապոներեն լեզու

Much about the roots of the Japanese language is unclear. Some link it to the Altaic language family, which includes Turkish, Mongolian and other languages, but it also shows similarities to Austronesian languages like Polynesian. Writing: The Japanese writing system consists of three different character sets: Kanji (several thousands of Chinese characters) and Hiragana and Katakana (two syllabaries of 46 characters each; together called Kana). Japanese texts can be written in two ways: In Western style, i.e. in horizontal rows from the top to the bottom of the page,...
delete

Ժամանցը Ճապոնիայում

The Japanese entertainment industry is one of the world’s largest and most innovative, and despite the culture and language barrier, various forms of Japanese entertainment have become internationally popular. Karaoke Singing to the instrumental version of songs. Manga and Anime About Japanese comics and animation. Movies About the Japanese cinema. Amusement Parks About amusement and theme parks in Japan. Pachinko A mixture between pinball and slot machine. Hot Springs About hot springs (onsen). Department stores About Japanese department...